Het Persoonsgebonden Budget is een bedrag dat u kunt ontvangen als u zorg nodig heeft. U kunt hiermee (een deel van) de zorg inkopen die u nodig heeft. U gebruikt een PGB wanneer u zelf de zorgaanbieder wil kiezen, en zelf controle wil houden over welke ondersteuning u ontvangt. Welk PGB u moet aanvragen, waar u dat moet doen en hoe groot het bedrag is dat u ontvangt, hangt volledig af van uw persoonlijke omstandigheden. Op deze pagina leggen we u uit welke vormen van het PGB er zijn en hoe u kunt kijken of u in aanmerking komt voor een budget.
Er zijn verschillende soorten PGB’s, die we hieronder zullen toelichten.

PGB-Wlz

Wlz staan in deze afkorting voor Wet langdurige zorg. U vraagt een PGB-Wlz aan wanneer u behoefte heeft aan intensieve, langdurige zorg, overdag maar soms ook ‘s nachts. Wilt u in aanmerking komen voor een PGB-Wlz, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een overheidsinstantie die gaat kijken naar uw specifieke situatie. Vervolgens wordt beoordeeld welke zorg u nodig heeft: verblijf in een zorginstelling, verpleging thuis, persoonlijke verzorging en/of begeleiding bij activiteiten. Tegenwoordig is het streven om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar dat kan, zal de overheid dat dan ook stimuleren.

PGB-Zvw

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging of wijkverpleging? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 terecht bij uw zorgverzekeraar. Voor een nieuwe PGB gaat u in gesprek met de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd. Er wordt dan gekeken naar uw specifieke zorgbehoefte en de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Dan wordt bepaald welke zorg nodig is, en kunt u aangeven of u wil kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf (een deel van) de zorg mee in te kopen.
Er bestaat ook een PGB die vanuit de Jeugdwet wordt uitgevoerd. Deze hulp wordt aangeboden aan kinderen jonger dan 18 jaar, waarbij sprake is van psychische problemen of een handicap.

De zorg bekostigen

Het persoonsgebonden budget kan helpen bij het bekostigen van de juiste zorg bij u thuis. Hoe groot het deel is dat u met een PGB kunt betalen, hangt natuurlijk ook af van de zorgvorm die u kiest en de hoeveelheid daarvan die wordt ingezet. Wilt u graag meer specifieke informatie over de kosten van onze zorg, of kunnen we uw vragen over het PGB persoonlijk beantwoorden? Dan helpen we u graag wanneer u contact met ons opneemt.