Ook in de laatste levensfase kunt u op De Zorgkeien rekenen. De Zorgkeien biedt u professionele zorg in diverse zorgvormen. Als u te horen krijgt dat zij u niet meer kunnen genezen kunt u een beroep doen op de palliatieve zorg. Palliatieve zorg in de laatste levensfase omvat meer dan de fase waarin terminale zorg of stervensbegeleiding wordt gegeven.

Palliatieve Zorg in de thuissituatie

Wanneer een arts u heeft verteld dat genezing niet meer haalbaar is en de zorg zich nu vooral richt op het verlichten van klachten, dan gaat dit over palliatieve zorg. Wilt u weten welke hulp De Zorgkeien u in deze palliatieve fase van uw ziekte kan bieden? Wilt u weten welke ondersteunende mogelijkheden er in uw regio zijn? De Zorgkeien heeft verpleegkundige in dienst die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van kanker. Zij zijn goed op de hoogte van de vragen, ongemakken en symptomen die in de palliatieve fase een rol kunnen gaan spelen. Zij bieden u ondersteuning bij het streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Terminale Palliatieve Zorg in het hospice

Thuis sterven is niet altijd mogelijk. Dan kan een Hospice een oplossing bieden, namelijk een plaats om rustig te sterven. Het kan ook gaan om tijdelijke opvang om de mantelzorgers te ontlasten. Samen met de behandelend specialist of huisarts wordt bekeken wat de prognose is. Als de levensverwachting van de toekomstige bewoner korter is dan drie maanden, is opname in een hospice mogelijk. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg geeft hiervoor een indicatie af. Deze indicatie is belangrijk voor de vergoeding van de benodigde zorg.

Zorg in het hospice

Om de zorg in het hospice goed te laten verlopen is er dagelijks overleg tussen de huisarts, verpleegkundigen, coördinatoren en vrijwilligers. Er wordt met u besproken hoe de zorgverlening verloopt en of aan uw behoeften en die van uw familie voldaan wordt. Als dat nodig is kan de zorgverlening per dag bijgesteld worden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met ziekenhuizen, specialisten en geestelijk verzorgers.
De mogelijkheden en grenzen in de zorgverlening zijn vergelijkbaar met die in de thuissituatie. Het voornaamste uitgangspunt is dat, wat de cliënt kan en wil. Naast reguliere zorg kan er ook aanvullende zorg geboden worden.
De Zorgkeien werkt samen met meerdere Hospices.
De verpleegkundige zorg voor de cliënt wordt geleverd door De Zorgkeien. Hiervoor wordt – net als in de thuissituatie – een eigen bijdrage gevraagd door het Centra

Klik hier voor adhesie brief schöer.