De verzorgenden en verpleegkundigen van De Zorgkeien bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.

Persoonlijke verzorging

Bent u (tijdelijk) niet in staat om zichzelf te verzorgen? Kunnen uw familieleden of buren u niet voldoende helpen? De Zorgkeien kan dan met de thuiszorg ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het wassen en aan- en uitkleden. Of bij het opstaan en naar bed gaan, of het aan- en uittrekken van steunkousen.

Verpleging

Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuisverpleging krijgen. Een opname kan hierdoor misschien voorkomen worden. Ook tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopname is mogelijk. Onze deskundige medewerkers helpen u zichzelf te verzorgen:

• Injecties geven
• verzorging wonden en
• doen ander verpleegkundig werk
Daarnaast krijgt u voorlichting en advies. Bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen of voeding. Of over aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Verpleging of verzorging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Wilt u verzorging of verpleging ontvangen? Dan kunt u direct contact opnemen met De Zorgkeien. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Kosten

Verzorging en verpleging thuis vallen sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uw zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk. Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor.
WLZ, PGB en WMO heeft u wel een eigen risico.

Vertrouwd

U vindt het belangrijk dat u in u zelfstandigheid gesteund wordt. U wilt graag de regie in handen houden. Ook ziet u graag zoveel mogelijk dezelfde medewerkers over de vloer komen. De Zorgkeien werkt met wijkteams, waar professionele en betrokken zorgverleners zich voor u inzetten. Wij komen zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen. Zorg op Maat.